Zwiększenie jakości prac budowlanych przez dobór kruszywa

Budownictwo również korzysta z nowych technologii i dopasowuje materiały do wymagań inwestycji.

Szczególnie ważne jest to w pracach przy obiektach przemysłowych, które muszą być odporne na różne siły i obciążenia. Spełnienie najwyższych standardów w stosunku do surowców przekłada się na zachowanie norm technicznych po zakończeniu prac.

Pozyskanie frakcji kruszywa za pomocą maszyn

Nadal w większości realizacji budowlanych dużą funkcję pełni kruszywo. Stosowane jest one zarówno jako utwardzenie gruntu, jak i dodatek do mas betonowych. Takie zastosowania wymagają odpowiedniej granulacji, aby wszystkie partie materiału zachowywały się podobnie. Chodzi tu o wytrzymałość oraz stabilność gruntu. Przez dostawców stosowane są przesiewacze oddzielające mechaniczne wszystkie pożądane frakcje kruszywa. W ten sposób otrzymywany jest już posegregowany materiał według zamówień klienta i oczekiwań inżynierów opracowujących projekt budowlany. Zmiana parametrów sortowania pozwala uzyskać surowiec o innych właściwościach.

Oczyszczanie materiału z elementów niepożądanych

Jeżeli mamy materiał, który jest jednorodny, lecz posiada zanieczyszczenia, można go oczyścić na linii technologicznej, stosując separatory. Takie urządzenia oddzielą zanieczyszczenia i podniosą jakość oferowanego kruszywa do realizacji wymagających projektów budowlanych. Wiąże się to oczywiście z kosztami dodatkowych prac, jednak jest skuteczne i pozwala na zachowanie wysokich norm technologicznych. Wstępne prace można prowadzić przesiewacze wibracyjne. W ten sposób przyspieszymy tempo prac. Wstępnie dobrany rozmiar frakcji będzie łatwiejszych do dalszych prac związanych z oczyszczaniem materiału.

Zastosowanie kruszyw poddanych procesowi segregacji

Materiały przesiane i oczyszczone mogą być stosowane w wymagających branżach jak budownictwo dróg i mostów. Takie realizacje infrastruktury drogowej muszą być odporne na obciążenia oraz posiadać stabilną podbudowę. Kruszywo zastosowane pod drogi ułatwia stabilizację niepewnych gruntów i zmniejsza koszty wymiany podłoża na takich odcinkach budowy. Dodatkowo dzięki sortowaniu zachowuje te same parametry, co daje możliwość stosowania tych samych rozwiązań podczas prac budowlanych i inżynieryjnych.