Kilometrówka, czyli stawka za 1 km przebiegu pojazdu

Prowadzenie działalności gospodarczej oraz praca w wielu zawodach nie byłyby możliwe bez samochodu. Gdy w przedsiębiorstwie pojazd niebędący częścią majątku firmy jest używany do celów służbowych, jego rozliczenie odbywa się z ilości faktycznie przejechanych kilometrów, według wskazań licznika oraz stawki ustawowej dla 1 km, czyli „kilometrówki”.

Kogo obowiązuje kilometrówka?

Rozliczenie na postawie liczby faktycznie przejechanych kilometrów obowiązuje przedsiębiorców, którzy korzystają do celów prowadzenia działalności gospodarczej z prywatnego samochodu, niewchodzącego w skład majątku firmy lub użyczają swoje auto na rzecz biznesu. W tej sytuacji powinni prowadzić specjalne ewidencje przejazdów, by zaliczyć wydatki związane z użytkowaniem samochodu do kosztów uzyskania przychodu.

Ilości faktycznie przejechanych kilometrów i kilometrówka są rozliczane również dla podróży służbowej pracownika. Delegacja jest wliczana do czasu pracy, a o tym, jak prowadzić system rejestracji można przeczytać w artykule pt. „Jak powinien działać system rejestracji czasu pracy?”.

Ile wynosi kilometrówka?

Wartość za 1 przejechany kilometr została określona w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Z 2002 r. nr 27, poz. 271 z późniejszymi zmianami). Warto dodać, że od 2007 roku obowiązuje ta sama stawka za 1 kilometr, dla samochodu osobowego o pojemności silnika większej niż 900 cm3. Wynosi ona: 0,8358 zł. Rozliczenie dla innych pojazdów znajduje się na stronie inewi.pl.

Kiedy jeszcze rozliczana jest kilometrówka?

Pracowników, którzy mają z przedsiębiorstwem zawartą umowę na użytkowanie osobowego samochodu prywatnego do celów służbowych, obowiązuje ryczałt miesięczny. Wypłacana kwota jest iloczynem ilości kilometrów, 18,18 kilometrów za każdy przepracowany w danym miesiącu dzień (dla 22 dni pracujących) i stawki za 1 kilometr wynoszącej 0,8358 złotych.

W wielu branżach niezbędne jest używanie samochodu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Rozliczenie odbywa się według prostych zasad i określonej stawki w złotych za 1 km. Jedyną, niepokojącą dla wielu przedsiębiorców kwestią jest wieloletni brak zmian w wysokości tej opłaty.