Fotowoltaika – sposób na energię odnawialną

Energia odnawialna, w tym pozyskiwana ze światła słonecznego, jest przedmiotem zainteresowania specjalistów od dawna, jednak rozwój technologii produkcji instalacji fotowoltaicznych, znacznie podniósł ich dostępność w ostatnich latach. Baterie słoneczne spotykane są już nie tylko na dachach budynków należących do firm, ale także na terenie zwykłych gospodarstw domowych.

Czym jest fotowoltaika?

Panele fotowoltaiczne, najprościej mówiąc, służą przetwarzaniu światła słonecznego na energię elektryczną. Fotowoltaika stosowana jest przede wszystkim tam, gdzie brak jest dostępu do sieci energetycznej. Coraz częściej jednak stosuje się ją praktycznie wszędzie – ze względów ekologicznych, a także ekonomicznych, gdyż dzięki rozwojowi technologii produkcji, ogniwa fotowoltaiczne są coraz tańsze.

Inwertery – niezbędny składnik instalacji fotowoltaicznej

Inwertery są urządzeniami, które zamieniają prąd wytwarzany przez panele fotowoltaiczne na energię o parametrach zgodnych z tymi, jakie ma energia w sieci. Inwerter nazywany jest również przetwornicą, falownikiem sieciowym, lub po prostu falownikiem. Jego parametry mogą się różnić i to na nie zwracamy uwagę przy wyborze składnika do instalacji. Oto najważniejsze z nich:
– sprawność (sprawność EURO);
– moc inwertera, którą dobieramy do szerokości geograficznej;
– wielkość urządzenia – w elektrowniach o dużej mocy stosowane są inwertery centralne, które pozwalają na obniżenie kosztów instalacji;
– maksymalne napięcie instalacji, jakie jest w stanie wytrzymać inwerter bez ryzyka uszkodzenia;
– napięcie startu inwertera – aby urządzenie zaczęło pracę, na starcie musi „dostać” napięcie. Zbyt niska wartość napięcia nie spowoduje startu urządzenia, natomiast zbyt wysoka spowoduje, że urządzenie przy silnym nasłonecznieniu będzie włączało się na krótko.

Fotowoltaika – teraźniejszość i przyszłość w pozyskiwaniu energii

Energia pozyskiwana z promieniowania słonecznego jest doskonałą alternatywą dla źródeł nieodnawialnych, dlatego urządzenia służące do jej wytwarzania są wciąż przedmiotem prac mających na celu podniesienie ich wydajności.