PRZEMYSŁOWE WYKORZYSTANIE ELEKTRODRĄŻARKI – EDM

Przemysłowe wykorzystanie elektrodrążarki w elektroerozyjnej obróbce metali EDM, stało się obecnie jedną z najpopularniejszych metod niekonwencjonalnych obróbki w każdym obszarze przemysłowym. Przede wszystkim, ze względu na możliwość zastosowania drążarek elektroerozyjnych w obróbkach materiałów trudno obrabialnych, ulepszonych cieplnie i cieplno-chemicznie, ale także ze względy na możliwość osiągania bardzo wysokich dokładności wymiarowych, doskonałej gładkości powierzchni, skomplikowanych kształtów, czy konieczności obróbki cienkościennych elementów

Elektrodrążarka dzięki impulsywnym wyładowaniom elektrycznym, zachodzącym pomiędzy narzędziem i przedmiotem obrabianym znajdujących się w środowisku dielektrycznym, usuwa wierzchnią warstwę materiału obrabianego.

Ze względu na zastosowanie, drążarki elektroerozyjne dzieli na:
– elektrodrążarki wgłębne;
– wycinarki drutowe;
– przebijaki elektroerozyjne;

Elektrodrążarki wgłębne, stosuje się przede wszystkim do narzędzi, w tym narzędzi ze stali wysokogatunkowych, form wtryskowych, wykrojników, oraz elementów poddanych uprzednio ulepszaniu cieplnemu czy chemicznemu.

Wycinarki drutowe znajdują zastosowanie przede wszystkim tam, gdzie został zaprogramowany kształt, a w szczególności do kształtowania elementów narzędzi, wykrojników i form.

Elektroerozyjne przebijaki do otworów, stosuje się głównie do wykonywania długich otworów o małych średnicach w stalach twardych, czy węgliku spiekanym.

Podstawowymi zaletami wykorzystania elektrodrążarek to:
– wysoka dokładność obróbki,
– małe zużycie narzędzi,
– poprawa właściwości warstwy wierzchniej,
– kształtowanie powierzchni o małej chropowatości,
– wzrost wydajności produkcji,
– skrócenie czasu uruchamiania nowych wyrobów, narzędzi, oprzyrządowania,
– obróbka elementów o małych gabarytach,
– możliwość obróbki nowych materiałów o specjanych właściwościach,
– zmniejszenie wpływu na środowisko.

Firma ABPLANALP posiada w swojej ofercie drążarki elektroerozyjne:

Elektrodrążarki wgłębne:
– MITSUBISHI,
– ACCUTEX,
– OSP INGERSOLL

Wycinarki drutowe:
– MITSUBISHI,
– ACCUTEX,

Przebijaki do otworów
– MITSUBISHI,
– ACCUTEX,

W przypadku elektrodrążarek MITSUBISHI zarówno wgłębnych jak i drutowych, zastosowano unifikację systemów sterowania. Ponadto, zastosowanie elektrod grafitowych wraz ze zwiększeniem prędkości odskoku w osi Z i zastosowaniu nowej konstrukcji generatorem V, pozwoliło na skrócenie czasu drążenia, poprawę jakości powierzchni, oraz zmniejszenie zużycia elektrod.

W przypadku bramowych elektrodrążarek wgłębnych OSP INGERSOLL z zastosowanym najszybszym systemem sterowania CNC i nowej konstrukcji generatorem Eagle PowerTEC uzyskano bardzo duże prędkości drążenia z jednoczesną ochroną zużycia elektrod. Nowe technologie drążenia szczególnie dla grafitu skróciły czas i ograniczyły koszty nawet o 50%.

W przypadku technologi głębokich otworów w materiałach trudno obrabialnych szczególnie dużo zalet posiadają elektroerozyjne przebijaki do otworów ACCUTEX. Często proponowana technologia elektroerozyjna wypiera konwencjonalną obróbkę skrawaniem. Przede wszystkim, ze względu na brak występowania sił, co szczególnie ważne w procesie wiercenia na powierzchniach sferycznych.