Anteny zewnętrzne do systemów telefonii komórkowych

Wszechobecna technologia bezprzewodowa redukuje liczbę znajdujących się w otoczeniu kabli. Niestety nie zawsze dostępny w miejscu pracy sygnał jest wystarczający dla optymalnego działania niezbędnych urządzeń. Idealnym rozwiązaniem problemu jest zastosowanie dodatkowej anteny.

Wzmocnienie sygnału radiowego może okazać się niezbędne w niektórych miejscach. Siła sygnału może być zależna od wielu czynników, takich jak ukształtowanie terenu czy odległość od najbliższego przekaźnika. W przypadku sygnału internetu mobilnego, rozwiązaniem jest antena LTE.

Czym są anteny zewnętrzne?

Antena jest urządzeniem najbardziej rozpowszechnionym w XX wieku. Najczęściej wykorzystywane były w połączeniu z radiami i telewizorami, ale znalazły także zastosowanie w samochodach. Jej sposób działania polega na zmianie fal elektromagnetycznych na sygnał elektryczny (w przypadku odbiorników), lub sygnału elektrycznego na fale elektromagnetyczne (w przypadku nadajników). Głównym zadaniem anten jest przekazywanie sygnału do urządzenia. Antena zewnętrzna może dodatkowo odbierany sygnał wzmacniać, ma to szczególne zastosowanie w miejscach o niewystarczającym do poprawnej pracy zasięgu.

Jakie czynniki mają wpływ na działanie anteny zewnętrznej?

Anteny zewnętrzne znajdą zastosowanie wszędzie tam, gdzie siła dostępnego sygnału nie jest wystarczająca do poprawnej lub optymalnej pracy. Wiele czynników ma jednak wpływ na jakość przekazywanego sygnału. Największe oddziaływanie na jakość pracy anteny ma bez wątpienia odległość od najbliższego przekaźnika – im znajduje się dalej, tym słabszy sygnał dotrze do anteny. Kolejnym czynnikiem jest rodzaj i ukształtowanie terenu, które znajduje się na drodze fal radiowych. Najbardziej niekorzystne są wysokie drzewa i budynki, szczególnie zbudowane przy użyciu mało przepuszczalnych materiałów, takich jak beton. Istotna jest także jakość zastosowanej anteny, a także to, czy została zainstalowana i prawidłowo ukierunkowana względem przekaźnika.

Rodzaje anten zewnętrznych

Zewnętrzne anteny można podzielić mają na uwagę wiele kryteriów. Między innymi występują w wersji pasywnej i aktywnej. Pasywna antena nie jest wyposażona we wbudowany przedwzmacniacz. Tego typu urządzenia są polecane w przypadku, kiedy straty sygnału nie są rejestrowane na okablowaniu nie są duże, lub gdy konieczne połączenia nie są bardzo długie. Aktywna antena jest wyposażona w przedwzmacniacz, który wzmacnia odbierany sygnał. Innym kryterium jest obszar, z jakiego sygnał może być odbierany – dookólne lub kierunkowe.

Czytaj także: System automatyki domowej – przykłady