Śruby – konwersja norm ISO/DIN/PN coraz powszechniejsza

Aspekt odnoszący się do wyboru śrub nie może być traktowany po macoszemu. Od tej decyzji często zależy, czy konkretne maszyny, urządzenia itd. będą optymalnie wywiązywały się ze swojego najważniejszego zadania. W jakim celu są tworzone normy? Jak przeprowadza się konwersję pomiędzy ISO/DIN/PN? O tych wszystkich zagadnieniach można przeczytać właśnie dzisiaj.

Po co są tworzone normy?

Na pewno zapytacie, w jakim celu są tworzone normy? Warto wiedzieć, że najbardziej popularną organizacją w tej konkretnej branży jest Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna. Odpowiada ona za normy ISO. Instytucja ta powstała już ponad 70 lat temu. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ma na celu rozwijanie normalizacji – uwzględniając różne miejsca na świecie. Wobec powyższego, nie powinny powstawać bariery techniczne na przykład pomiędzy ludźmi z różnych państw, którzy handlują pewnymi elementami. Można powiedzieć, że normy to kody, które w prosty sposób są w stanie określić śruby, podkładki, nakrętki itd. Wystarczy użyć normy ISO, aby osoba z Polski i ktoś z Anglii, Szkocji, Francji itp. dokładnie wiedział, co jest przedmiotem targu.

Normy to zatem narzędzia, które ułatwiają zarządzanie, świadczenie usług, współdziałanie różnych firm itp. Sprawiają, że łatwiejsze jest także wytwarzanie dóbr. Producenci dokładnie bowiem wiedzą, jakie kryteria muszą być spełnione, aby ich elementy zostały uznane jako wartościowe.

Za normy ISO odpowiada Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna. Normy DIN są zaś zatwierdzane przez Niemiecki Instytut Normalizacyjny. To stowarzyszenie (posiadające siedzibę w Berlinie) powstało w 1917 roku. PN to Polskie Normy. Zatwierdza je, a w razie konieczności też wycofuje, Polski Komitet Normalizacyjny. Za opracowywanie Polskich Norm są z kolei odpowiedzialne – specjalnie wyznaczone do tego – Organy Techniczne.

Zapoznaj się z aktualną ofertą Stalmut – śruby zamkowe (https://stalmut.pl/oferta/sruby/sruby-zamkowe-din-603-iso-8677-z-lbem-grzybkowym/)

Jak przeprowadzić konwersję?

Śruby imbusowe są określane przez normy jako DIN 912/ISO 4762/PN 82302. Co mają zrobić osoby, które znają tylko jedno lub maksymalnie 2 oznaczenia, a chcą poznać pozostałe? Dobrym rozwiązaniem będzie skorzystanie z tabeli konwersji norm. W odpowiednie miejsce należy wpisać jedną normę. Tylko to wystarczy, aby poznać pozostałe niewiadome. Zadanie to tylko na początku wydaje się trudne do zrealizowania. Bardzo dużo osób korzysta z tabeli konwersji norm. Są to przede wszystkim ludzie, którzy kupują lub sprzedają śruby, nakrętki, podkładki, a także inne elementy określane przez wyżej wymienione oznaczenia.