Czym jest prawo upadłościowe?

Najprościej mówiąc, prawo upadłościowe reguluje ustawa, która zawiera przepisy dotyczące postępowania upadłościowego oraz naprawczego dla polskich firm. Jakie dokładnie przepisy są tam zawarte? Na czym polega prawo upadłościowe?

Geneza prawa upadłościowego

Ustawa, która obowiązuje w dniu dzisiejszym, została stworzona 28 lutego 2003 roku. Wtedy nosiła nazwę „Prawo upadłościowe i naprawcze”, co zostało zmienione 1 stycznie 2016 roku. Pierwsze rozporządzenie, które powstało na ten temat, weszło w życie 24 października 1934 roku. Wtedy już zamieszczono tam wytyczne dotyczące podstaw do ogłoszenia upadłości, co powinien zawierać wniosek oraz jak postępować z podmiotem, który taką upadłość ogłasza. Praca nad obecną ustawą została rozpoczęta w połowie sierpnia 2002 roku. Wtedy to Rada Ministrów zaproponowała Marszałkowi Sejmu jej projekt. Kiedy została ona przegłosowana przez sejm (na początku 2003 roku), trafiła do Senatu, który zgłosił szereg poprawek do ustawy. Jej wersja ostateczna została zaakceptowana 28 lutego 2003 roku. Następnie została podpisana przez Prezydenta Polski, weszła w życie 1 kwietnia 2003 roku i od tego czasu obowiązuje ona na terenie naszego kraju.

Prawo upadłościowe – główne założenia

Ustawa ta ma na celu, przede wszystkim, unormowanie wszystkich procedur, jakie istnieją w związku z dochodzeniem roszczeń przez wierzycieli od dłużników, którzy są niewypłacalni. Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw, jak i osób fizycznych. Zostało w niej tez przedstawione postępowanie naprawcze, dla tych przedsiębiorstw, którym upadłość dopiero zagraża. Zawarte w niej są też zasady dotyczące międzynarodowego postępowania upadłościowego.

Kto nie może ogłosić upadłości?

Istnieje kilka podmiotów, które według prawa upadłościowego nie mogą ogłosić takie podmioty, jak Skarb Państwa, uczelnie, zakłady opieki zdrowotnej, oraz jednostki samorządu terytorialnego. Nie mogą tego zrobić także osoby fizyczne, które prowadzą gospodarstwo rolne, a także instytucje oraz osoby prawne, które zostały utworzone w drodze ustawy, chyba że ustawa ta stanowi inaczej.

Przez ten okres ustawa o prawie upadłościowym przechodziła szereg nowelizacji, z których najnowsza miała miejsce w marcu 2020 roku, a związana była głównie z tarczą antykryzysową.