Filologia angielska – klucz do kariery

Obecnie większość stanowisk pracy wymaga przynajmniej podstawowej znajomości języka obcego. Młodszym pokoleniom trudno uniknąć nauki angielskiego, choćby dlatego, że mają z nim styczność już w szkole podstawowej. Dalsze kształcenie w tym kierunku może przerodzić się w zawodową pasję, która warto rozszerzać na uczelni wyższej. Dlaczego filologia angielska to dobry kierunek studiów?

Obecnie większość stanowisk pracy wymaga przynajmniej podstawowej znajomości języka obcego. Młodszym pokoleniom trudno uniknąć nauki angielskiego, choćby dlatego, że mają z nim styczność już w szkole podstawowej. Dalsze kształcenie w tym kierunku może przerodzić się w zawodową pasję, która warto rozszerzać na uczelni wyższej. Dlaczego filologia angielska to dobry kierunek studiów?

Nie tylko nauczyciel

Wiele osób kojarzy studia filologiczne z przyszłą pracą nauczyciela lub tłumacza. Szerokie grono osób jest także zdania, że podobne stanowiska można piastować bez studiów kierunkowych i uważają taką naukę za stratę czasu.

Perspektywy pracy są jednak znacznie szersze. Absolwenci spełniają swoje plany zawodowe jako przedsiębiorcy, ekonomiści, twórcy gier komputerowych, marketingowcy, dziennikarze czy informatycy. W wielu przypadkach filologia angielska studia Kraków pozwala rozpocząć etat w międzynarodowej korporacji, gdzie praca w zagranicznym środowisku jest standardem.

Dla ludzi o wszechstronnych zainteresowaniach

Specjalizacja nauczycielska lub tłumaczeniowa są najczęściej wybieranymi, jednak współczesne studia oferują również inne ścieżki rozwoju. Język biznesu czy specjalizacje związane z nowymi mediami pozwalają obrać ciekawą perspektywę zawodową z możliwością rozwoju. Na uczelniach coraz częściej spotyka się także specjalizacje będące połączeniem nauki o dwóch językach, na przykład angielskim i hiszpańskim.

Praca dla filologa

Poza wspomnianymi wyżej możliwościami, absolwent filologii angielskiej z powodzeniem znajdzie pracę w środowisku, które potrzebuje osób biegle posługujących się tym językiem. Ukończenie kierunku oznacza dla absolwenta otwarte drzwi na etat w sektorze usług, sferze marketingu i zarządzania, turystyce czy w ośrodkach masowego przekazu. Filolog jest osobą wszechstronnie wykształconą z zakresu wiedzy o krajach anglosaskich i ich języku, dlatego też szybko znajdzie etat w redakcjach czasopism.

Przedmioty na studiach

Aby nie mylić studiów filologicznych z kursem językowym, warto podkreślić, że podczas 5-letniej nauki studenci zgłębiają tajniki wiedzy o historii języka, fonetyce, gramatyce opisowej i kontrastywnej, metodyce, psychologii czy podstawach prawa.

Nie brakuje praktycznych ćwiczeń konwersacyjnych, przedmiotów z elementami biznesu, filozofii, językoznawstwa czy literatury brytyjskiej i amerykańskiej. Kadrę uczelni stanowią nie tylko doświadczeni praktycy, ale i native speakerzy, którzy przybliżają językowe aspekty „od kuchni”. Skrupulatnie dobrani wykładowcy nie tylko przekazują wiedzę, ale i motywują do dalszych, samodzielnych poszukiwań z zakresu zagadnień językowych.

Kierunek godny uwagi

Filologia angielska jest kierunkiem, który pozostawia spore pole do manewru w kwestii przyszłego zawodu. Absolwenci mają szeroką wiedzę praktyczną i płynnie posługują się językiem angielskim w mowie i piśmie, a także znają historię oraz kulturę krajów anglojęzycznych. Szeroki wybór specjalizacji pozwoli szybko odnaleźć się na wymagającym rynku pracy, pozwalając spełnić się w wybranym zawodzie i osiągać satysfakcjonujące wynagrodzenie.