Najczęstsze błędy pożyczkobiorców

Niespodziewane wydatki sprawiają, że w domowym budżecie, zwłaszcza jeśli jest on napięty, mogą pojawić się dziury. Nie każde gospodarstwo domowe dysponuje oszczędnościami na czarną godzinę. W takiej sytuacji często jedynym wyjściem jest wzięcie pożyczki. Jakich błędów należy się wystrzegać przy staraniu się o ekstra gotówkę?

Nieznajomość zapisów umowy i regulaminu

Należy pamiętać, że firma pożyczkowa to nie bank, dlatego nie działa zgodnie z regulacjami Krajowego Nadzoru Finansowego. Dzięki temu czas oczekiwania na przyznanie gotówki jest krótki, a sam proces pozbawiony zbędnych formalności. Co więcej, często jedynym, wymaganym od klienta dokumentem jest dowód osobisty. Z drugiej jednak strony należy dokładnie przeczytać umowę oraz regulamin udzielenia pożyczki, ponieważ nikt z zewnątrz nie weryfikuje zapisów umieszczanych w tych dokumentach.

Brak znajomości rodzajów pożyczek i warunków spłaty

Pożyczka to wręczone klientowi kilkaset lub nawet kilka tysięcy złotych, które powiększone o odsetki i inne koszty muszą zostać spłacone najczęściej jednorazowo, w wymaganym terminie, zazwyczaj nieprzekraczającym 30 dni. Pożyczkobiorcy często nie czytają warunków umowy dotyczących spłaty. W dokumencie powinien znaleźć się zapis, który omawia sposób uregulowania zobowiązania, na przykład w innym mieście w dużym oddziale firmy. Warto pamiętać, że za każdy dzień zwłoki w spłacie pożyczki naliczane są wysokie odsetki. Coraz popularniejsze stają się również pożyczki, które przypominają kredyty bankowe – spłaca się je w ratach przez określony czas, nawet 30 miesięcy. Więcej na temat długoterminowych pożyczek można zaleźć, czytając opinie o SuperRata – pozyczkowy-portal.pl.

Wnioskowanie o zbyt dużą kwotę

Bank przeprowadza proces weryfikacji, by przekonać się, czy klient będzie w stanie spłacić zaciągnięte zobowiązanie w określonych w umowie ratach. W przypadku pożyczki obowiązuje najczęściej spłata jednorazowa i nikt nie bada, czy wnioskowana kwota nie przekracza możliwości finansowych klienta. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w artykule pt.: „Jak szybko i bezboleśnie spłacić chwilówkę?”. Starając się o pożyczkę, należy zachować zdrowy rozsądek, a przed podpisaniem umowy trzeba znać całkowitą kwotę, którą będzie trzeba oddać w wyznaczonym terminie. Wszystkie wątpliwości oraz niezrozumiałe kwestie warto od razu wyjaśnić z pracownikiem firmy.

Pożyczka to dobre rozwiązanie, gdy brakuje pieniędzy w domowym budżecie. Starając się o dodatkową gotówkę, należy jednak uważnie zapoznać się z zapisami umowy: wysokością zobowiązania, terminem i sposobem jego spłaty, a podczas określania wysokości kwoty zachować zdrowy rozsądek, by uniknąć problemów.