Czujniki bezpieczeństwa – czym tak właściwie są?

Czujniki pozwalają na szybkie wychwytywanie i rejestrowanie sygnałów. Mogą służyć również do poprawy bezpieczeństwa – nazywane są wtedy czujnikami bezpieczeństwa. Co warto wiedzieć na ich temat?

Pod pojęciem czujnika, czyli sensora znajduje się narzędzie, które na ogół stanowi element większego układ i ma za zadanie wychwycenie sygnałów z otoczenia, a następnie ich rozpoznanie i rejestrację. W przypadku nauk technicznych mowa o czujnikach, które reagują powyżej pewnej wartości progowej.

Rodzaje czujników

Aktualnie istnieje szereg typów czujników, które dostarczają informacje o różnych wartościach. Wśród najbardziej popularnych z nich znajdują się czujniki odczytujące wielkości elektryczne, na przykład natężenie prądu, opór, napięcie.

Do grupy czujników zaliczane są również czujniki bezpieczeństwa, na przykład czujniki bezpieczeństwa od Schneider Electric. Czym dokładnie są tego rodzaju czujniki i jakie mają zadanie?

Większe bezpieczeństwo dzięki czujnikom

Czujniki bezpieczeństwa mają na celu podwyższenie poziomu bezpieczeństwa pracy i życia. Posiadają szerokie zastosowanie w różnych maszynach i układach w różnych dziedzinach przemysłu, ale również mogą służyć użytkownikom indywidualnym.

Przykładowo, czujnik bezpieczeństwa może zablokować uch maszyny, gdy zachodzi ryzyko, że może pracownik narażony jest na wypadek przy pracy. Czujniki bezpieczeństwa mogą także monitorować i ryglować drzwi.

Do pracy także w trudnych warunkach

Trudne warunki pracy, na przykład niskie temperatury czy wysoki poziom wilgotności nie są w stanie przeszkodzić w działalności czujników bezpieczeństwa. Urządzenia te są także zabezpieczane przed nieuprawnianym manipulowaniem.

W użyciu znajdują się także kodowane czujniki bezpieczeństwa, które pozwalają na zaoszczędzenie na dodatkowych urządzeniach kontrolnych.

Jedną z firm oferujących czujniki bezpieczeństwa i innego rodzaju nowoczesne produkty elektryczne i elektroniczne jest Schneider Electric – czujniki bezpieczeństwa od Schneider Electric to sprawdzony wybór w wielu branżach.