Przekształcenie indywidualnej praktyki lekarskiej w podmiot leczniczy

Przekształcenie działalności leczniczej to proces, który wymaga nakładu czasu oraz nie lada poświęcenia. Jest on kilkuetapowy i może obejmować między innymi zmianę indywidualnej praktyki lekarskiej w podmiot leczniczy.

Dlaczego warto dokonać przekształcenia działalności leczniczej?

Lekarze decydują się na przekształcenie indywidualnej praktyki w podmiot leczniczy z różnych względów. Warto wiedzieć o tym, że podmiot leczniczy ma możliwość zatrudniania innych lekarzy. Lekarz, który działa w ramach indywidualnej praktyki nie może tego robić. Poza tym, nie ma on możliwości zawierania niektórych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, które dla podmiotów leczniczych są dostępne.

Jak powinien przebiegać proces przekształcania działalności leczniczej?

Jak wspomniano powyżej, przekształcenie działalności leczniczej to proces, który wymaga spełnienia określonych wymagań oraz nakładu czasu. Przed samym przekształceniem indywidualnej praktyki lekarskiej należy dokonać wyboru dotyczącego dalszej formy działalności. Może to być jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka jawna, spółka cywilna czy spółka partnerska. W dalszej kolejności konieczne są wpisy do określonych rejestrów, w tym Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.

Na jaką formę działalności warto się decydować?

Rodzaj formy udzielania świadczeń medycznych wpływa na możliwości w zakresie zatrudniania innych lekarzy lub ograniczenia związane z prowadzeniem indywidualnej praktyki lekarskiej. Wybór określonego rodzaju przyszłej działalności musi być zatem starannie przemyślany.

Czy warto korzystać z pomocy prawnej w tym zakresie?

Zdecydowanie tak. Na rynku funkcjonują bowiem podmioty specjalizujące się w tego rodzaju działaniach. Decydując się na współpracę z kancelarią prawną można liczyć na szybkie i bezproblemowe przeprowadzenie skutecznego procesu przekształcenia. Oferta tego rodzaju podmiotów dostępna jest między innymi na stronie https://derekflak.pl.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://derekflak.pl/przeksztalcenia-dzialalnosci-leczniczej/