Wpływ faktoringu na płynność finansową

Z każdym rokiem wzrasta liczba firm korzystających z usług faktoringowych. Tylko po trzech kwartałach 2017 wartość faktur sfinansowych przez polskch faktorów, przekroczyła 132 mld złotych. Jak podkreślają przedsiębiorcy, jedną z zalet faktoringu jest wzmocnienie płynności finansowej. Wartym zaufania faktorem jest firma Bibby Financial Services, która działa na polskim rynku od ponad 15 lat.

Faktoring to najdynamiczniej rozwijająca się usługa w Polsce. Faktoring łączy finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstw z ochroną przed ryzykiem handlowym, a także obsługę księgową należności. Jak wynika z informacji Polskiego Związku Faktorów, po trzech pierwszych kwartałach 2017 roku z usług faktoringowych korzystało ponad 8,5 przedsiębiorstw.

Faktoring a płynność finansowa przedsiębiorstwa

Niezależnie od rodzaju usługi faktoringowej, którą wybiera przedsiębiortwo, faktoring charakteryzuje się występowaniem dwóch najważniejszych podmiotów: faktora oraz faktoranta. Faktorzy, czyli firmy specjalizujące się w usługach faktoringowych, powinni zapewniać kompleksowe usługi oraz wsparcie dla faktorantów, czyli firm, które korzystają z ich usług.

Jak działa faktoring?

Faktor zobowiązany jest do nabywania wierzytelności, a także zarządzania nimi. Jedynym koniecznym warunkiem do otrzymania środków z tytułu sprzedaży towarów lub usług z odroczonym terminem płatności jest przekazanie kopii faktury, która została wystawiona przez kontrahenta. To właśnie na jej podstawie, faktoranci otrzymuje zaliczkę (sięgającą nawet 90%) na poczet przyszłej wypłaty środków.

Dlaczego faktoring sprzyja zapewnieniu płynności finansowej przedsiębiorstwa? Podstawową ideą faktoringu jest otrzymanie gotówki za sprzedaż towarów lub usług towarów z odroczonym terminem płatności niemalże bezpośrednio po dokonaniu transakcji. Dzięki faktoringowi przedsiębiorstwa mają szanse na zdywersyfikowanie źródeł finansowania, a także dynamiczny rozwój.

Faktoring zmniejsza ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej i uniezależnia przedsiębiorstwo od potencjalnie, niewypłacalnych partnerów biznesowych. Dzięki faktoringowi, przedsiębiorstwa nie muszą obawiać się zatorów płatniczych, które (jak pokazują oficjalne dane) stanowią problem dla wielu polskich firm. Przedsiębiorstwa korzystające np. z faktoringu bez regresu w Bibby Financial Services nie pogarszają swojej wiarygodności kredytowej, dzięki czemu mają możliwość finansowania inwestycji z innych