Jakie obowiązki ciążą na osobie, kupującej samochód?

Osoba, która kupuje samochód, zobowiązana jest do opłacenia w Urzędzie Skarbowym podatku od czynności cywilnoprawnych. Oprócz tego należy zgłosić się do wydziału komunikacji, w celu zarejestrowania samochodu na nowego właściciela. Niekiedy niezbędne jest również wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC).

Przy zakupie samochodu warto pamiętać, że cena na umowie kupna-sprzedaży nie musi odpowiadać jego wartości rynkowej. Jednakże nie zaleca się znacząco obniżać ceny samochodu, ponieważ Urząd Skarbowy może podważyć umowę, co może skutkować odpowiedzialnością prawną dla stron transakcji.

Ubezpieczenie OC przy zakupie samochodu

Podstawowym obowiązkiem osoby, nabywającej samochód jest wykupienie polisy OC, która jest obligatoryjnym typem ubezpieczenia komunikacyjnego. W takim przypadku, w celu wyboru atrakcyjnej oferty warto skorzystać z internetowej porównywarki ubezpieczeń, np. Porowneo.pl. Jednak zazwyczaj nabywany samochód ma ważną polisę OC. W takim przypadku należy sprawdzić w bazie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w jakiej firmie samochód jest ubezpieczony i jak długo ważna jest jeszcze polisa. Wówczas, gdy pojazd ma ważne ubezpieczenie OC, nabywca może wypowiedzieć umowę i skorzystać z oferty innego towarzystwa ubezpieczeniowego lub zgłosić do ubezpieczyciela zmianę właściciela.


Podatek przy zakupie samochodu

Zarówno na osobie sprzedającej, jak i kupującej samochód ciąży obowiązek zapłaty podatku do Urzędu Skarbowego od czynności cywilnoprawnych. Podatek ten stanowi 2% wartości rynkowej auta. W praktyce oznacza to, że podatek potrącany jest od kwoty podanej na umowie. Osoba nabywająca samochód ma obowiązek zgłosić ten fakt do Urzędu Skarbowego w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. Wówczas, gdy należny podatek nie zostanie zapłacony – US ma prawo do naliczenia odsetek w wysokości 11% w skali roku. Warto przy tym pamiętać, że z obowiązku podatkowego zwolnione są osoby niepełnosprawne.

Zarejestrowanie samochodu w wydziale komunikacji

Kolejnym obowiązkiem, ciążącym na osobie nabywającej samochód jest zgłoszenie się do wydziału komunikacji i zarejestrowanie pojazdu na nowego właściciela. W tym celu należy zabrać ze sobą niezbędne dokumenty, w tym: umowę kupna-sprzedaży samochodu, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, ważną polisę ubezpieczenia OC oraz dowód osobisty. Oprócz tego należy zabrać ze sobą również tablice rejestracyjne, które zostaną wymienione na nowe. Rejestracja samochodu jest płatna i obecnie kosztuje ona 170 zł.