Magazynowe barierki ochronne

Barierki ochronne to element infrastruktury magazynowej niezbędny w tych obiektach, w których występuje intensywny ruch pojazdów transportu wewnętrznego.

Najczęstszym powodem konieczności zastosowania barierek ochronnych jest potrzeba odseparowania ciągów pieszych od dróg wyznaczonych dla wózków widłowych. Barierki ochronne montuje się w miejscach, w których pracownicy magazynu są szczególnie narażeni na potrącenie – przy wyjściach z pomieszczeń socjalnych, narożach oraz wąskich alejkach.

Barierki ochronne montuje się również w celu ochrony infrastruktury magazynowej przed uderzeniami wózków. Regały magazynowe wyposaża się najczęściej w dedykowane do tego celu odbojniki i odbojnice. W przypadku pozostałych urządzeń – dużo bardziej wrażliwych na uszkodzenia (np. przenośniki rolkowe) – efektywniejszą ochronę stanowić będą wolnostojące barierki rurowe.

Kolejnym elementem infrastruktury, szczególnie narażonym na uszkodzenia udarowe, są bramy wjazdowe. W tej strefie najczęściej dochodzi do zniszczeń narożników i prowadnic bram przez ścinających zakręty operatorów wózków. Zbyt wysoko podniesione widły z ładunkiem stanowią natomiast zagrożenie dla górnych elementów bramy i jej nadproża. Szeroką gamę barierek i słupków ochronnych można obejrzeć na stronie wszystkodomagazynu.pl

Budowa barierek ochronnych

Materiałem najczęściej wykorzystywanym do produkcji magazynowych barierek ochronnych są stalowe rury o średnicy 76 mm. Wybór tego surowca podyktowany jest tym, że rura jest materiałem hutniczym o największej wytrzymałości na ściskanie, zginanie i skręcanie, a więc na wszystkie siły pojawiające się w momencie uderzenia wózkiem.

Jeśli barierka ochronna składa się z więcej niż jednego elementu, zazwyczaj spawa się je ze sobą. Jest to metoda redukująca koszt finalnego produktu (spawanie jest tańsze niż połączenia śrubowe) oraz zapewniająca odpowiednią trwałość i sztywność barierki. Gotowa konstrukcja jest następnie cynkowana (jeśli jest przeznaczona do zastosowań zewnętrznych) i malowana proszkowo.

Barierki ochronne maluje się na kolor żółty, a następnie okleja pasami czarnej odblaskowej folii. Barwy te są zalecane normą PN-ISO 7010 (Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa) – zapewniają odpowiednią widoczność elementów, także w warunkach zagrożenia (np. zadymienia podczas pożaru).

Rodzaje barierek ochronnych

Producenci barierek ochronnych proponują dziesiątki różnych modeli do różnorodnych zastosowań, ale w magazynach stosuje się zazwyczaj 3 podstawowe grupy:

  • Słupki/pachołki odbojowe – podstawową funkcją barier słupowych jest ochrona prowadnic bram przemysłowych przed przypadkowymi najazdami wózka widłowego. Używa się ich również do wygrodzeń powierzchni, ale bez ograniczania ruchu pieszego. Ma to szczególne znaczenie na obszarach w bezpośrednim sąsiedztwie dróg ewakuacyjnych.
  • Bariery techniczne, chroniące przed udarami – podstawowy model barier ochronnych, wykorzystywany do organizacji ruchu w obiektach magazynowych. Służą do separowania ciągów pieszych od dróg, którymi poruszają się wózki widłowe. Można nimi również wygradzać strefy niebezpieczne w obiekcie (np. maszyny w ruchu).
  • Przyziemne odbojnice wózkowe – model barier ochronnych, który skutecznie zatrzyma uderzający w nie wózek widłowy, nie ograniczając przy tym przestrzeni swoją wysokością. Często montowane są przy rampach, gdzie służą jako ogranicznik parkowania dla samochodów ciężarowych.