Magazyn wysokiego składowania – co warto wiedzieć?

Jednym z typów magazynów są magazyny wysokiego składowania. Co warto o nich wiedzieć i czym różnią się od innych obiektów? Jakie przepisy regulują zarządzane budynkami wysokiego składowania?

Po wpisaniu w wyszukiwarkę frazy „magazyny na sprzedaż mazowieckie”, bądź „magazyny na sprzedaż pomorskie” zapewne na ekranie komputera pojawi ci się wiele stron z ofertami wynajmu, bądź sprzedaży różnych magazynów. Wśród nich pokazują się oferty związane z magazynami wysokiego składowania. Co warto wiedzieć o tego rodzaju budynkach, zwanych także wysokoregałowymi?

Magazyn wysokiego składowania – czyli co?

Tak naprawdę brakuje prawnej definicji magazynu wysokiego składowania, warto jednak wiedzieć, że wspominają o nich przepisy prawa.

Bardzo ważne jest, że budynki tego rodzaju muszą spełniać warunki, które zawarte zostały w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.). Jest to podstawa prawna, która omawia m.in. wymogi dotyczące składowania materiałów, transport wewnątrzmagazynowy oraz zasady podnoszenia i przenoszenia materiałów.

Jak sama nazwa wskazuje, magazyn wysokiego składowania jest to magazyn, w którym na dużych wysokościach składuje się towary. Bez względu na wysokość budynku, przyjmuje się, że taki rodzaj przechowywania materiałów zaczyna się od 10 metrów.

Jakich budynków dotyczy wysokie składowanie?

Co ważne, składowanie wysokie dotyczy umieszczania towarów w strukturach wielopoziomowych. Spotykane jest ono w różnych typach obiektów. Może dotyczyć budynków niskich (do 12 m), średniowysokich (do 25 m), wysokich (do 55 m), a także wysokościowych (powyżej 55 m). Taki podział budynków wymienia się § 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (tekst jedn.: Dz.U. 2015 r., poz. 1422).

Inne cechy charakterystyczne dla magazynów wysokiego składowania

Wysokość składowania to najważniejsza cecha charakteryzująca tego rodzaju budynków. Techniczne wyposażenie budynku stanowi kolejny czynnik wpływający na to, że dany obiekt zaliczany jest do magazynów wysokiego składowania. Zakłada się, że hala wysokiego składowania powinna mieć konstrukcję nośną wykonaną z blachownic spawanych, ewentualnie z profili walcowanych. A jeżeli jest to magazyn wysokoregałowy, wówczas regały te są należą do głównej konstrukcji obiektu, podtrzymują dach i ściany.

Wielka zaleta takich budynków jest to, że przy zastosowaniu odpowiedniej automatyzacji, można uzyskać dwukrotną ilość miejsc składowych niż w przypadku tradycyjnych przestrzeni magazynowych.

Więcej na stronie www.warehouses.pl