Jak przebiega przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej?

Przebieg przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w firmę o innej formie prawnej przebiega według określonego schematu. Warto się z nim zapoznać.

Jak przebiega przekształcenie?

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w podmiot o innej formie prawnej w każdym przypadku przebiega dość podobnie, z zachowaniem tego samego schematu. Działania rozpoczynają się przede wszystkim od stworzenia odpowiedniego planu przekształcenia, a także zgłoszenia go do Krajowego Rejestru Sądowego. Następnie składany jest wniosek o wyznaczenie biegłego, który zbada plan przekształcenia. Jeśli w firmie znajdują się wspólnicy, to na tym etapie są oni informowani o wszystkich realizowanych działaniach. Następnie zawiadamia się również pracowników firmy. Kolejnym etapem jest podjęcie uchwały o przekształceniu przedsiębiorstwa, a następnie rejestracja przekształcenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Kiedy przekształcenie jest skuteczne?

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej uznaje się za skuteczne, jeśli przedsiębiorstwo o nowej formie prawnej zostanie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podczas składania wniosku o rejestrację przekształcenia przedsiębiorstwa warto wskazać konkretną datę, w której planowane jest odbycie się tego działania. Dzięki temu możliwe będzie usprawnienie procesów księgowych realizowanych w firmie. Zazwyczaj wnioski o przekształcenia w konkretnym dniu rozpatrywane są w sposób pozytywny.

Przekształcenie JDG

W obecnych czasach dość często realizowane są przekształcenia jednoosobowych działalności gospodarczych w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W tym przypadku wszystkie działania realizowane są podobnie, jak ma to miejsce przy zmianach form prawnych firm na inne. Cały proces rozpoczyna się od przygotowania planu przekształcenia, który następnie jest sprawdzany przez biegłego rewidenta. Następnie przygotowywane jest oświadczenie przedsiębiorcy oraz wybierani są członkowie organów spółki przekształconej. Umowa spółka zostaje zawarta, a firma w nowej formie prawnej zarejestrowana.