Franczyzodawca a franczyzobiorca – jakie są ich relacje?

Relacje pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą określane są w umowie franczyzy. Dokładnie sprecyzowane warunki i wymagania dotyczące uczestnictwa w sieci franczyzowej pozwalają osiągnąć satysfakcjonującą jakość współpracy. Zobacz, jak powinny prezentować się relacje pomiędzy tymi dwoma podmiotami.

Odpowiednie relacje pomiędzy franczyzodawcą a uczestnikiem sieci franczyzowej są gwarancją udanej współpracy w ramach systemu franczyzowego. Jasne określone prawa i obowiązki pozwalają uzyskać satysfakcjonującą współpracę. Czym zatem powinny charakteryzować się prawidłowe relacje pomiędzy franczyzodawcą a przedsiębiorcą uczestniczącym w systemie franczyzowym? Sprawdź, jak powinna wyglądać franczyza.

Określenie warunków współpracy

Na początkowym etapie współpracy najważniejsze jest ich jasne określenie. Pozycję dominująca ma tutaj franczyzodawca aranżujący własny system, ponieważ to on określa warunki przystąpienia do sieci, takie jak między innymi wysokość wkładu własnego czy też model biznesowy danej sieci franczyzowej. Nie da się ukryć, że posiada on także różne instrumenty służące do monitorowania czy kontroli działalności franczyzobiorcy. Dzięki temu firmy aranżujące systemy franczyzowe są w stanie na bieżąco reagować w przypadku niewywiązywania się ze swoich obowiązków przez franczyzobiorców.

Korzyści płynące z franczyzy

W relacjach pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą określone są również korzyści. Dla franczyzobiorcy jest to przede wszystkim możliwość wykorzystywania identyfikacji wizualnej franczyzodawcy. Nie mniejsze znaczenie ma także uzyskanie dostępu do tak zwanego know-how oraz podręcznika operacyjnego. W wielu przypadkach franczyzodawca wprowadza wyłączność terytorialną dla franczyzobiorcy. To oznacza, że dany franczyzobiorca może prowadzić swój lokal w ustalonym obszarze – dzięki temu można osiągnąć zdecydowanie większe zyski z franczyzy.

Korzyści dla franczyzodawcy dotyczą głównie procentu od obrotu. Uczestnik sieci franczyzowej w zamian za udostępnienie know-how, uzyskanie dostępu do dostawców czy podręcznika operacyjnego płaci franczyzodawcy częścią swojego zysku, wyliczoną najczęściej w postaci procentowej.

Relacje pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą określane są również w tak zwanej umowie franczyzy, dokumencie, który reguluje współpracę między tymi dwoma podmiotami. Dzięki jasno sprecyzowanej umowie franczyzobiorca bardzo dobrze zna zarówno swoje prawa, jak i obowiązki, co jest szczególnie ważne na każdym etapie współpracy.

Jeżeli więc chciałbyś przystąpić do systemu franczyzowego, warto pogłębić swoją wiedzę o branży franczyzy. Dostępnych jest wiele materiałów, dzięki którym będziesz mógł wybrać najkorzystniejszą dla siebie ofertę franczyzy.