Czym są badania kliniczne?

Zanim lek trafi na apteczne półki, jego skuteczność musi zostać sprawdzona. Właśnie w tym celu prowadzi się badania kliniczne. Udział w nich jest dobrowolny, a w zależności od substancji leczniczej, przyjmują ją zdrowi lub chorzy pacjenci.

Jak przebiegają badania kliniczne?

Badania kliniczne są organizowane m.in. w Polsce, bo aby lek został wprowadzony do obrotu, musi zostać zarejestrowany. Rejestracja jest możliwa dopiero po sprawdzeniu skuteczności leku i jego przetestowaniu. Samo przeprowadzenie badań klinicznych jest czasochłonne. Zanim lek zaczną przyjmować pacjenci, musi on zostać przebadany w laboratoriach firmy farmaceutycznej.

Wszystkie prowadzone badania kliniczne składają się z czterech etapów, podczas których sprawdza się jak aktywna substancja w leku działa na organizm oraz ocenia skuteczność wyrobu medycznego. Dopiero po zakończeniu badań możliwa jest rejestracja leku.

Kto może wziąć udział w badaniach klinicznych?

Do badań klinicznych może zgłosić się każda zainteresowana osoba, ale to, czy będzie ona mogła testować lek, zależy od kilku czynników, m.in. stanu jej zdrowia. Niektóre badania kliniczne odbywają się z udziałem wyłącznie osób zdrowych, do innych zaś są angażowani pacjenci, u których rozpoznano konkretną chorobę.

Wszystkie osoby biorące udział w badaniach klinicznych muszą zostać poinformowane o przebiegu badania. Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami pacjenci zakwalifikowani do badań klinicznych mogą żądać pełnej informacji o testowanym leku. W razie wątpliwości, pacjent ma prawo wycofać się w dowolnym momencie, a podjęcie takiej decyzji nie wiąże się dla niego z żadnymi negatywnymi skutkami.

Gdzie zgłosić się na badanie kliniczne?

Aby na rynku pojawiały się nowe leki i metody leczenia, niezbędne jest przeprowadzanie badań klinicznych. Jeżeli chcesz wziąć udział w takich badaniach, zgłoś się do Centrum Medycznego Synexus. Przychodnie Synexus ma ogromne doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych, może też pochwalić się pozytywną opinią wystawioną przez niezależną Komisję Bioetyczną.

Przychodnie Synexus mieszczą się w wielu dużych miastach na terenie całej Polski. Zarówno listę aktualnie prowadzonych badań klinicznych, jak i dane kontaktowe znajdziesz na stronie internetowej Centrum Medycznego Synexus.